2020-10-01

تظاهرات خیابانی آزادی‌خواهان تبتی علیه حکومت چین در هند
Now playing Next