ویدئو؛ تجمع اعتراضی در هنگ‌گنگ همزمان با جشن‌های روز ملی چین

ویدیوها. ویدئو؛ تجمع اعتراضی در هنگ‌گنگ همزمان با جشن‌های روز ملی چین

نیروهای پلیس و ماموران امنیتی روز پنجشنبه همزمان با جشن های روز ملی چین ده‌ها تظاهرکننده را در هنگ‌کنگ دستگیر کردند. دولت محلی هنگ کنگ از یک هفته پیش برپایی هرگونه تظاهرات و تجمع اعتراضی را ممنوع اعلام کرده بود. نیروهای پلیس که حدود شش هزار نفر از آنها برای مقابله با معترضان بسیج شده و به میدان آمده بودند با در دست داشتن پارچه‌نوشته‌‌هایی نسبت به هرگونه اقدام در مغایرت با مقرارت جدید امنیتی در این منطقه نیمه خودگردان هشدار دادند. تشکل‌ها، سازمان‌ها و احزاب دموکراسی‌خواه پیش‌تر با فراخوانی اینترنتی از شهروندان خواسته بودند که در اعتراض به سرکوب جنبش اعتراضی روز اول اکتبر به خیابان بیایند.

نیروهای پلیس و ماموران امنیتی روز پنجشنبه همزمان با جشن های روز ملی چین ده‌ها تظاهرکننده را در هنگ‌کنگ دستگیر کردند. دولت محلی هنگ کنگ از یک هفته پیش برپایی هرگونه تظاهرات و تجمع اعتراضی را ممنوع اعلام کرده بود. نیروهای پلیس که حدود شش هزار نفر از آنها برای مقابله با معترضان بسیج شده و به میدان آمده بودند با در دست داشتن پارچه‌نوشته‌‌هایی نسبت به هرگونه اقدام در مغایرت با مقرارت جدید امنیتی در این منطقه نیمه خودگردان هشدار دادند. تشکل‌ها، سازمان‌ها و احزاب دموکراسی‌خواه پیش‌تر با فراخوانی اینترنتی از شهروندان خواسته بودند که در اعتراض به سرکوب جنبش اعتراضی روز اول اکتبر به خیابان بیایند.

تازه‌ترین ویدیو