Image description

euronews WITNESS

به چشم خود ببینید ما در یورونیوز متعهد به انعکاس واقعیات و روایت‌های مردمی هستیم. برنامه «شاهدان یورونیوز» مشکلات و مسائل جهانی را در قالب روایت‌هایی از زبان مردان، زنان و کودکان منعکس می‌کند. گزارشگران ما در گزارش‌هایی فراتر از عناوین خبری، بحث‌ها و تحلیل‌ها، به عمق موضوعات می‌روند و تاثیر مستقیم رویدادها را از جریان زندگی مردم جستجو می‌کند. ما در یورونیوز رویدادها را بدون واهمه و جانب‌داری، گزارش می‌کنیم، سخنان نخستین افرادی که تحت تأثیر یک واقعه هستند را می‌شنویم، درباره تخلفات و رویه‌های غیرقانونی تحقیق می‌کنیم و ضمن پوشش موضوعات داغ بین المللی و اروپایی، افراد مسئول و صاحبان قدرت را برای پاسخگویی در برابر مسئولیت‌هایشان به چالش می‌کشیم