جهان

خبرهای بیشتر

اخبار بیشتر جهان

آگهی
تماشای فیلم
در حال نمایش بعدی
کارگران معترض به پایین بودن دستمزدها در بریتانیا
در حال نمایش بعدی
Migrants are rescued by locals on the shore of a beach, close to the southwestern city of Cádiz, Spain, Nov. 30, 2023
در حال نمایش بعدی
رهگذران در محل وقوع حمله با چاقو به یک گردشگر آلمانی در کنار پل «بئر حکیم» در شهر پاریس به تاریخ سوم دسامبر ۲۰۲۳
در حال نمایش بعدی
آلودگی جوی در امارات عربی متحده
در حال نمایش بعدی
الاندا یانگ، رئیس اداره مدیریت و بودجه کاخ سفید
در حال نمایش بعدی