Image description

Meet the locals

در هر قسمت از ملاقات با محلی‌ها، با افرادی که اشتیاق خود را با ما به اشتراک می‌گذارند آشنا می‌شویم و در می‌یابیم چگونه با مکانی که آن را خانه‌‌ می‌نامند ارتباط برقرار کرده‌اند.

خبرهای بیشتر

گذر از اقیانوس اطلس با قایق پارویی؛ ۵هزار کیلومتر در ۵۰ روز
در حال نمایش بعدی
آگهی