More about this topic

سرکوب

موضوعات داغ روز

More about this topic

تظاهرکنندگان در نیجر
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی
در حال نمایش بعدی
France Pension Protests
در حال نمایش بعدی
آگهی
 Lyon, central France
در حال نمایش بعدی
نيلوفر حامد و الهه محمدی از روزنامه‌نگاران بازداشتی در اعتراضات اخیر
در حال نمایش بعدی
U.N. Human Rights Council
در حال نمایش بعدی
Iran demonstrators
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی
در حال نمایش بعدی
شمع و گل بیاد محمد مرادی بر روی پل رودخانه رون در شه لیون فرانسه ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
دو دختر در بازار تجریش تهران در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
تعیین اعضای کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر ایران
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی است
در حال نمایش بعدی
شرکت کنندگان در مراسم چهلم مهسا امینی در سقز
در حال نمایش بعدی