تظاهرات خیابانی آزادی‌خواهان تبتی علیه حکومت چین در هند

ویدیوها. تظاهرات خیابانی آزادی‌خواهان تبتی علیه حکومت چین در هند

ده‌ها تن از آزادی‌خواهان تبتی همزمان با روز نخست اکتبر ضمن اعلام فراخوانی بین‌المللی برای جلب حمایت جهانی علیه آن چه که نقض آزادی‌های اساسی و حقوق بشر از سوی حکومت کمونیستی چین، عنوان کردند، دست به اعتراض خیابانی زدند. معترضان این روز را که با هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین (PRC) مصادف است، روز اقدام جهانی برای دفاع از حقوق تبتی‌ها، اویغورها، هنگ کنگی‌ها، ساکنان جنوب مغولستان، تایوانی‌ها و چینی‌هایی نامگذاری کردند که توسط حکومت چین سرکوب شده و حقوق انسانی آنها پایمال شده است. تبتی‌های معترض با حضور در خیابان‌های مکلئود گنج، شهر تبت‌‌نشینان در هند، ضمن حمل عروسک شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین و نمایش نمادین دست داشتن او در کشتار آزادی‌خواهان، پرچم این کشور را آتش زدند. آنها در پایان این تجمع بر لزوم ایستادگی در برابر حکومت چین و کسب آزادی تاکید کردند.

ده‌ها تن از آزادی‌خواهان تبتی همزمان با روز نخست اکتبر ضمن اعلام فراخوانی بین‌المللی برای جلب حمایت جهانی علیه آن چه که نقض آزادی‌های اساسی و حقوق بشر از سوی حکومت کمونیستی چین، عنوان کردند، دست به اعتراض خیابانی زدند. معترضان این روز را که با هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین (PRC) مصادف است، روز اقدام جهانی برای دفاع از حقوق تبتی‌ها، اویغورها، هنگ کنگی‌ها، ساکنان جنوب مغولستان، تایوانی‌ها و چینی‌هایی نامگذاری کردند که توسط حکومت چین سرکوب شده و حقوق انسانی آنها پایمال شده است. تبتی‌های معترض با حضور در خیابان‌های مکلئود گنج، شهر تبت‌‌نشینان در هند، ضمن حمل عروسک شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین و نمایش نمادین دست داشتن او در کشتار آزادی‌خواهان، پرچم این کشور را آتش زدند. آنها در پایان این تجمع بر لزوم ایستادگی در برابر حکومت چین و کسب آزادی تاکید کردند.

تازه‌ترین ویدیو