More about this topic

اوکراین

موضوعات داغ روز

More about this topic

نسخه اولیه از موشک اتکمز
در حال نمایش بعدی
رهبران فرانسه و آلمان در نشست شورای اتحادیه اروپا (عکس از آرشیو)
در حال نمایش بعدی
آگهی
رئیس‌جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در حال نمایش بعدی
Ukrainian soldiers
در حال نمایش بعدی
NOCOMMENT
در حال نمایش بعدی
Turkey Russia
در حال نمایش بعدی
بن والاس وزیر دفاع مستعفی بریتانیا (راست) و گرانت شاپس، وزیر دفاع جدید (چپ)
در حال نمایش بعدی
وزیر دفاع اوکراین
در حال نمایش بعدی