2016-07-18

اظهار ناامیدی دولت ترکیه از پاسخ آمریکا به درخواست استرداد گولن
Now playing Next
نخستین نمایش عمومی نماد های عروسکی بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸
Now playing Next
قانون حمل سلاح در اوهایو و قوانین امنیتی اسکیزوفرنی در گردهمایی جمهوریخواهان
Now playing Next