نخستین نمایش عمومی نماد های عروسکی بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین نمایش عمومی نماد های عروسکی بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸

کمیته کره ای برگزار کننده بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ روز دوشنبه نمادهای عروسکی طراحی شده برای این بازیها را که دوم ژوئن گذشته رسما از آنها رونمایی شده بود، در انظار عمومی به نمایش گذاشت.

سوهورانگ و باندابی نام دو عروسکی هستند که با الهام از ببر سفید و خرس سیاه آسیایی طراحی شده اند.

این عروسکها برای نخستین نمایش عمومی به میان دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی آورده شدند.

ببر سفید از جمله حیواناتی است که در کره از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از سوی دیگر رنگ سفید آن با بازیهای زمستانی نیز همخوانی دارد.

خرس سیاه آسیایی نیز نماد شجاعت و عزم و اراده قوی معرفی شده است.