More about this topic

قانون ضد دگرباشی در مجارستان
در حال نمایش بعدی
آگهی
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در حال نمایش بعدی
محل احداث نخستین دانشگاه چینی در بوداپست
در حال نمایش بعدی
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان
در حال نمایش بعدی
John Thys
در حال نمایش بعدی
صربستان اولین کشور اروپایی است که واکسن سینوفارم چین را خریده است.
در حال نمایش بعدی
یک اردوگاه پناهجویان در مرز مجارستان و صربستان
در حال نمایش بعدی
یوزف سایر در پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
ویکتور اوربان
در حال نمایش بعدی