مجارستان برای دریافت بودجه از اتحادیه اروپا آژانس مبارزه با فساد تاسیس می‌کند

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوزفارسی
Orban
Orban   -  Copyright  AP Photo

دولت مجارستان می خواهد «آژانس مبارزه با فساد» را راه‌اندازی کند تا از این طریق بتواند «بودجه‌های بلوکه شده اتحادیه اروپا» را دریافت کند. 

ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان، با امضای فرمانی حکومتی دستور تاسیس این آژانس را داده است.

 یکی از مهم ترین دلایل تشکیل آن به گفته نخست وزیر مجارستان، جلوگیری از «فساد و بی نظمی ها در دستگاه های اداری و دولتی» عنوان شده است.

اتحادیه اروپا به اتهام «زیر سوال بردن سازو کارهای حاکمیت قانون و گسترش فساد اداری» بخشی از بودجه های مربوط به مجارستان را مسدود کرده است. 

این بودجه مربوط به کمک‌های مالی است که تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای بازسازی و ترمیم اقتصاد بحران زده در جریان کووید-۱۹ دریافت کرده اند. 

کمیسیون اتحادیه اروپا اما بدلیل آنچه که آن را «تضعیف حاکمیت قانون» در مجارستان می‌خواند حدود یک سال است که بودجه ترمیم اقتصاد این کشور را بلوکه کرده است.