More about this topic

گیرت وایلدرز

موضوعات داغ روز

More about this topic

یک روز پس از انتخابات؛ انتظارات از آینده سیاسی هلند
در حال نمایش بعدی
آگهی
انتخابات پارلمانی هلند زیر سایه افزایش محبوبیت راستگرایان افراطی
در حال نمایش بعدی
خیرت ویلدرز سیاستمدار راستگرای هلند؛ انزوا طلب یا منزوی؟
در حال نمایش بعدی
انتخابات هلند زیر سایه دیدگاه خیرت ویلدرز درباره اسلام
در حال نمایش بعدی
خیرت ویلدرز: باید قرآن را مثل «نبرد من» ممنوع کرد
در حال نمایش بعدی
نخست وزیر هلند: خبر بد و خطر بزرگ صعود حزب راستگرا به جایگاه نخست است
در حال نمایش بعدی