کوپ۲۶؛ دستیابی به وضعیت کربن صفر چگونه ممکن است؟

کوپ۲۶؛ دستیابی به وضعیت کربن صفر چگونه ممکن است؟

دیانا اورگ ورساتز: «امروزه ما می دانیم که مثلا چگونه ساختمان‌ها را به گونه‌ای بسازیم و بهسازی کنیم که به شکل نیروگاه عمل کنند بنابراین انرژی بیشتری نسبت به آنچه خود و ساکنانشان مصرف می کنند، تولید می کنند.»

تازه‌ترین ویدیو