More about this topic

چت جی پی تی

موضوعات داغ روز

More about this topic

Euronews/Canva
در حال نمایش بعدی
هوش مصنوعی
در حال نمایش بعدی
هوش مصنوعی
در حال نمایش بعدی
آگهی
چت جی‌پی‌تی و پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
Canva
در حال نمایش بعدی
جف هینتون در حلوی ساختمان شرکت گوگل در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۱۵.
در حال نمایش بعدی
نمایی از پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه به تاریخ چهاردهم مارس ۲۰۲۳.
در حال نمایش بعدی
سانادرا پیچای مدیرعامل گوگل
در حال نمایش بعدی
OpenAI logo
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی از یک پزشک هوش مصنوعی
در حال نمایش بعدی
ربات
در حال نمایش بعدی
گوگل و OpenAI
در حال نمایش بعدی
چت‌جی‌پی‌تی
در حال نمایش بعدی