More about this topic

دانش‌آموزان دختر افغان در کلاسی در کابل؛ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
دانشجویان زن افغان در بیرون از دانشگاه کابل؛ روز چهارشنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
آگهی
منع ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان توسط طالبان
در حال نمایش بعدی
زلزله در افغانستان
در حال نمایش بعدی
سفارت ایران در کابل (عکس از آرشیو)
در حال نمایش بعدی
طالبان
در حال نمایش بعدی
افغانستان
در حال نمایش بعدی
explosions and gunfire in the city of Kabul
در حال نمایش بعدی
مردم پاکستان در دومین سالگرد مله طالبان پاکستان به مدرسه‌ای در پیشاور در حال نظاره بر بنر تصاویر کشته‌شدگان - تاریخ عکس ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶
در حال نمایش بعدی
تصویر کامیون نیروهای پلیس پاکستان که در حال اعزام جهت حراست از تیم واکسیناسیون فلج اطفال بودند و مورد حمله انتحاری قرار می‌گیرند
در حال نمایش بعدی
مراسم تشییع جنازه یک افسر پلیس که در حمله شبانه طالبان پاکستانی در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ مورد هدف قرار گرفته بود.
در حال نمایش بعدی