More about this topic

معلول

موضوعات داغ روز

More about this topic

روز همبستگی در فرانسه (عکس تزئینی است)
در حال نمایش بعدی
دامین اباد، از وزرای جدید دولت فرانسه
در حال نمایش بعدی
آگهی
اریک زمور
در حال نمایش بعدی
Israel's Energy Minister Karine Elharrar
در حال نمایش بعدی
شرایط دشوار زندگی معلولان در نوار غزه
در حال نمایش بعدی