همه‌‌پرسی استقلال کاتالونیا

More about this topic

EU Spain Catalonia
در حال نمایش بعدی
کارلس پوجدمون، رهبر جدایی‌طلب کاتالونیا
در حال نمایش بعدی
آگهی
سومین و آخرین رفراندوم استقلال کالدونیای جدید
در حال نمایش بعدی
ژُردی کوشارت، از رهبران جدایی‌خواهان کاتالونیا
در حال نمایش بعدی
پره آراگونس، رئيس آینده دولت محلی کاتالونیا
در حال نمایش بعدی
استقلال طلبان کاتالونیا و استقلال طلبان اسکاتلند
در حال نمایش بعدی
کارلس پوجدمون
در حال نمایش بعدی
وضعیت «زندان ‌باز» برای محکومان جدایی‌طلب کاتالونیا لغو شد
در حال نمایش بعدی