2019-10-09

آگهی
حمله ترکیه به سوریه؛ شواری امنیت به درخواست اروپایی‌ها نشست فوری برگزار می‌کند
در حال نمایش بعدی