رصد تغییرات آب و هوایی به کمک عقاب دم سفید کوههای آلپ

رصد تغییرات آب و هوایی به کمک عقاب دم سفید کوههای آلپ

ویکتور نام یک عقاب دریایی دم سفید است که پژوهشگران او را در زمان پرواز، به دوربینی ۳۶۰ درجه مجهز کرده‌اند.

ویکتور نام یک عقاب دریایی دم سفید است که پژوهشگران او را در زمان پرواز، به دوربینی ۳۶۰ درجه مجهز کرده‌اند.

پژوهشگران قصد دارند به کمک این دوربین پرواز ویکتور بر فراز کوههای آلپ را رصد کنند.

دانشمندان امیدوارند به این ترتیب بتوانند اطلاعات جدیدی دربارۀ تغییرات آب و هوایی به دست آورند.

تازه‌ترین ویدیو