جوی آبجو در بزرگراهی در استرالیا روان شد

ویدیوها. جوی آبجو در بزرگراهی در استرالیا روان شد

صدها قوطی آبجو در جریان وقوع تصادف یک کامیون باری در استرالیا منهدم شد. این خودرو که در حال حمل محموله‌ای با نام تجاری«ویکتوریا بیتر» بود، پس از انحراف به سمت حاشیه جاده، واژگون شد و جویی از آبجو در بزرگراه به راه انداخت. مطابق اعلام شرکت ویکتوریا بیتر، در پی این حادثه به راننده خودرو آسیبی وارد نشده است.

صدها قوطی آبجو در جریان وقوع تصادف یک کامیون باری در استرالیا منهدم شد. این خودرو که در حال حمل محموله‌ای با نام تجاری«ویکتوریا بیتر» بود، پس از انحراف به سمت حاشیه جاده، واژگون شد و جویی از آبجو در بزرگراه به راه انداخت. مطابق اعلام شرکت ویکتوریا بیتر، در پی این حادثه به راننده خودرو آسیبی وارد نشده است.

تازه‌ترین ویدیو