2019-06-25

سفر سرزده وزیر خارجه آمریکا به کابل؛ پمپئو: صلح با طالبان نزدیک است
Now playing Next