2016-10-18

آگهی
اخبار از بروکسل؛ تاکید اروپا بر حفاظت از غیرنظامیان موصل
در حال نمایش بعدی