فدراسیون راگبی فرانسه: دن کارتر دوپینگی نیست

فدراسیون راگبی فرانسه: دن کارتر دوپینگی نیست
نگارش از Euronews

سازمان مبارزه با دوپینگ فدراسیون راگبی فرانسه دن کارتر را از اتهامات منتسب به دوپینگ مبرا دانست.

سازمان مبارزه با دوپینگ فدراسیون راگبی فرانسه دن کارتر را از اتهامات منتسب به دوپینگ مبرا دانست. درخشش خیره کننده کاپیتان سابق راگبی نیوزیلند در فینال جام قهرمانی فرانسه که در آن باشگاه راسینگ ۲۹ به ۲۱ بر تولون غلبه کرد باعث شد تا بسیاری اتهامات دوپینگی علیه دن کارتر را مطرح کنند اما ستاره نیوزیلندی کمتر از چهارماه منتظر ماند تا از اتهامات مبرا شود.

او پس از حکم فدراسیون راگبی فرانسه گفت که بسیار خوشحال است که از این اتهامات مبرا شده و بار دیگر عشق او به این ورزش از او یک بازیکن خارق العاده ساخته است. کارتر ۳۴ ساله مهمترین کلید موفقیت باشگاه راسینگ در سال گذشته بود.

مطالب مرتبط