«تخریب اردوگاه جنگل وضعیت مهاجران را بدتر خواهد کرد»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«تخریب اردوگاه جنگل وضعیت مهاجران را بدتر خواهد کرد»

تایید حکم تخریب اردوگاه پناهجویان در منطقۀ «پا دو کاله» در شمال فرانسه که با نام جنگل شناخته می شود، انتقاد سازمان های غیردولتی فعال در امور پناهجویان را برانگیخته است. این سازمان ها می گویند تخریب این اردوگاه به بدتر شدن شرایط زندگی این مهاجران منجر خواهد شد.

کریستین سالومه، رئیس سازمان «پناهگاهی برای مهاجران» با انتقاد از عملکرد دولت فرانسه در این باره می گوید:«ما مخالف تعطیلی و تخریب این اردوگاه نیستیم اما با روشی که آنها بکار می برند مخالفت می کنیم. گذاشتن آدمها در اتوبوس و فرستادن آنها به مراکز اقامت موقت در گوشه و کنار کشور کار اشتباهی است. اینها دوباره به این مکان بازخواهند گشت و اینکار دولت وقت تلف کردن است.»

دادگاه لیل روز سه شنبه شکایت تعدادی از سازمان های مدافع حقوق مهاجران علیه تصمیم دولت برای تخریب این اردوگاه را رد کرد و حکم به تخریب این اردوگاه داد.

طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان «فرانسه سرزمین پناهجویان»، ۱۲۹۰ نوجوان زیر ۱۸ سال بدون همراه در این اردوگاه ساخته شده به دست مهاجران شناسایی و ثبت نام شده اند. به گفتۀ مسئول این سازمان، ۹۵ درصد از این نوجوانان می گویند در فرانسه نمی مانند و تلاش دارند خود را به لندن برسانند.

بر اساس توافقی که بین لندن و پاریس صورت گرفته، تعدادی از این نوجوانان در صورت داشتن خانواده یا سرپرست، اجازۀ ورود به بریتانیا را برای درخواست پناهندگی خواهند یافت. بر اساس همین توافق، روز دوشنبه ۱۴ نفر به لندن اعزام شدند و روز سه شنبه نیز ۱۲ نوجوان دیگر به این کشور سفر کردند تا پروندۀ پناهجویی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

تعدادی دیگر از این نوجوانان نیز در فرانسه امکان خواهند یافت بعنوان پناهجو در این کشور اقامت کنند.

بر اساس سرشماری های مختلف، بین ۵۷۰۰ تا ۱۰۰۰۰ پناهجو در این اردوگاه زندگی می کنند و حضور این مهاجران در این منطقه با اعتراضات زیادی از سوی شهروندان شهر «کاله» مواجه شده است.