افزودن مسیرهای کوهستانی به توردوفرانس سال آینده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افزودن مسیرهای کوهستانی به توردوفرانس سال آینده

به گفته سازمان دهندگان مسابقات دوچرخه سواری دو فرانسه، توردوفرانس سال ۲۰۱۷ از آلمان و شهر دوسلدورف آغاز می شود و پنج مسیر کوهستانی در فرانسه برای اولین بار در مسیر مسابقات در همان هفته اول گنجانده شده است.

مسیر مسابقات سال آینده به گونه ای انتخاب شده است که فرصت تیم های قویتری چون برای برتری در مراحل مسابقه را محدود می کند. کریس فروم ستاره تیم اسکای سه سال متوالی فاتح قهرمان این رقابتها شده است و تقریبا بی رقیب بوده است. همین موضوع باعث شد تا بسیاری با انتقاد از این مسابقات آنرا کسل کننده بدانند. به همین دلیل برای اولین بار در ۲۵ سال گذشته، پنج مسیر کوهستانی به این رقابتها اضافه شده اند. رکابزنان در سه هفته باید سه هزار و پانصدر کیلومتر را طی کنند.