سیاست مجارستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

Hungarian police use pepper spray on migrants at the "Horgos 2" border crossing into the Hungary, near Horgos, Serbia, Wednesday, Sept. 16, 2015.
در حال نمایش بعدی
آگهی
Brezhnev and Honecker
در حال نمایش بعدی
اورزولا فون درلاین
در حال نمایش بعدی
اوربان
در حال نمایش بعدی
ساختمان کمیسیون اروپا در بروکسل
در حال نمایش بعدی
he July 5, 2017 file photo shows an anti-Soros campaign reading "99 percent reject illegal migration" and "Let's not allow Soros to have the last laugh" in Budapest, Hungary.
در حال نمایش بعدی
ترامپ و اوربان در کاخ سفید
در حال نمایش بعدی
hungary
در حال نمایش بعدی
هزاران شهروند مجارستانی در اعتراض به نقض آزادی رسانه تظاهرات کردند
در حال نمایش بعدی