2019-08-16

ایران دادن تعهد به جبل الطارق در مورد مقصد نهایی نفتکش را تکذیب کرد
Now playing Next