2019-08-16

آگهی
ایران دادن تعهد به جبل الطارق در مورد مقصد نهایی نفتکش را تکذیب کرد
در حال نمایش بعدی