2017-02-14

آگهی
دبیرکل ناتو: کشورهای عضو به تعهد خود در زمینه بودجه دفاعی پایبند باشند
در حال نمایش بعدی