بازداشت مردی در اتریش که خود را شبیه هیتلر کرده بود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت مردی در اتریش که خود را شبیه هیتلر کرده بود

خبر کوتاه

پلیس اتریش مردی را به اتهام «ستایش و تجلیل حکومت حزب نازی» و حضور با شمایل آدولف هیتلر در انظار عمومی بازداشت کرد. این مرد ۲۵ ساله دوشنبه شب در برانائو ام این زادگاه هیتلر بازداشت کرد. وی آرایش مو و سبیل خود را نیز شبیه هیتلر کرده بود.