شورای امنیت سازمان ملل متحد

More about this topic

Israel Palestinians
در حال نمایش بعدی
تصویب قطعنامه آتش‌بس غزه در شورای امنیت با وجود رأی ممتنع آمریکا
در حال نمایش بعدی
شورای امنیت سازمان ملل متحد
در حال نمایش بعدی
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ دوشنبه،‌۱۸ مارس ۲۰۲۴
در حال نمایش بعدی
آگهی
حسین امیرعبداللهیان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد
در حال نمایش بعدی
پرچم اف‌ای‌تی‌اف
در حال نمایش بعدی
نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد
در حال نمایش بعدی
روشن کردن شمع در محل وقوع انفجارهای کرمان
در حال نمایش بعدی
عکس آرشیوی از نشست اعضای شورای امنیت
در حال نمایش بعدی
سالن شورای امنیت به تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳
در حال نمایش بعدی
برنامه هسته‌ای ایران
در حال نمایش بعدی
صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در حال نمایش بعدی
UN Security Council
در حال نمایش بعدی