پیراهنهای سفید کارولینا هرِرا در هفته مد نیویورک

پیراهنهای سفید کارولینا هرِرا در هفته مد نیویورک
نگارش از Euronews

انگشت شمار طراحان لباس زنانه ای هستند که پیراهن سفید یکدست را همچون کارولینا هرِرا دلربا می سازند.

انگشت شمار طراحان لباس زنانه ای هستند که پیراهن سفید یکدست را همچون کارولینا هرِرا دلربا می سازند. پیراهن سفید بخشی از جانمایه کارهای او را در هفته مد نیویورک امسال تشکیل می دهد. او مجموعه خود را «لحظه پیراهنهای سپید من» نامیده است.

این طراح لباس ونزوئلایی تبار آمریکایی می گوید: «مجموعه لباسهای امسال اساس کارهای مرا نشان می دهد. برشها ساده هستند. لباسها برای زنانی طراحی شده که بدنبال زیبایی طبیعی هستند. برای همین بر روی پیراهن سفید تاکید شده است. من از آن استفاده های گوناگونی کرده ام. مجموعه خیلی زنانه و ساده است.»

مجموعه پیراهنهای سفید او با طیفهای گوناگونی از رنگها در هم می آمیزند. یکی دیگر از ویژگیهای چشمگیر کارهای این دوره طرحهای کمانی شکلی هستند که در جای جای لباسها خودنمایی می کنند.

مجموعه طرحهای رف سیمونز در هفته مد نیویورک یک هدف را دنبال می کردند: جلوه بخشیدن به کلوین کلاین. نمایش کارهای رف سیمونز با آهنگی از دیوید بوئی با نام «این آمریکا نیست» آغاز شد. لباسهای این طراح بلژیکی گوناگونی فرهنگی و هویتی آمریکایی را یادآوری می کند.

جیسون وو نیز همزمان با دهمین سالگرد مارک خود روز جمعه در هفته مد نیویورک شرکت کرد. مجموعه او بر روی «شکوه زنانه در خانه» تاکید داشتند و تداعی گر لباسهای راحتی خانگی ولی با طرحهایی برازنده بودند و تنوعی از رنگها را در بر می گرفتند.

مطالب مرتبط