فلیسیته؛ داستان زنی آواز خوان در بارهای کینشاسا

فلیسیته؛ داستان زنی آواز خوان در بارهای کینشاسا
نگارش از Euronews

شهر کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، با فیلم «فلیسیته» ساخته الن گومیس در کانون توجه قرار گرفته است. این فیلم در رقابتهای جشنواره فیلم برلین نیز شرکت کرده است.

کارگردان فیلم درباره درونمایه «فلیسیته» می گوید: «فیلم مشکلات را نادیده نمی گیرد، به واقعیتهای موجود می پردازد و نشان می دهد که می توان چیزی نو ساخت. می خواستیم در این فیلم خوشبین باشیم، ولی خوشبینیمان ساده لوحانه نیست. این خوشبینی ریشه در واقعیت دشوار زندگی ما دارد.»

فیلم به داستان زندگی زن آواز خوانی در بارهای شهر کینشاسا می پردازد که پس از تصادف فرزندش، زندگیش دستخوش دگرگونی می شود.

ورو چاندا بیا که در نقش «فلیسیته» هنرنمایی کرده می گوید: «این شخصیت را دوست داشتم. شاهد رویدادهایی از این دست و از جان باختن فرزندان در بیمارستان بودم. مرا متاثر کرد. بازی در بیمارستان سخت است با اینهمه با تمام توانم در فیلم بازی کردم.»

جوایز شصت و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین هجدهم فوریه اهدا خواهد شد و نوزدهم فوریه نیز این جشنواره به کار خود پایان خواهد داد.