اعتراض کشاورزان یونانی علیه دولت

اعتراض کشاورزان یونانی علیه دولت
نگارش از Euronews

نزدیک به دو هزار کشاورز یونانی در خیابانهای آتن علیه افزایش مالیات بر در آمد و کاهش کمکهای دولتی تظاهرات کردند.

نزدیک به دو هزار کشاورز یونانی در خیابانهای آتن علیه افزایش مالیات بر در آمد و کاهش کمکهای دولتی تظاهرات کردند. چهارشنبه نمایندگان سندیکاهای کشاورزی این کشور با وزیر کشاورزی در این باره دیدار و گفتگو می کنند.

یکی از آنها می گوید: «شرایط ما هر روز بدتر می شود. ما دیگر نمی توانیم نیازهای خانواده مان را برآورده کنیم. مالیات بر درآمد گزاف و بیهوده افزایش پیدا کرده است.»

یک کشاورز یونانی هم می گوید: «درد ما این است که شرکتهای بزرگ تمام محصولاتمان را ارزان می خرند و گران می فروشند و ما از پس نیازهای اولیه خانواده برنمی آییم. دولت هم سوبسیدهای اساسی را برداشته است و کمکی نمی کند.»

یونان از سه شنبه وارد مذاکرات با شرکای اروپایی و نهادهای مالی این قاره شده است تا راه حلی برای پرداخت بدهیهای این کش.ور بیابد. به گفته همکار ما در آتن یونانی ها پس از ۷ سال سختگیریهای اقتصادی خسته و خشمگین هستند و نتیجه آن را در حیابانها می بینیم. مالیات ها روزبروز افزایش و حقوق مستمری بگیران کاهش پیدا می کنند.

مطالب مرتبط