2017-02-08

درخواست از دادکاه عالی اسرائیل برای باطل کردن قانون جنجالی درباره شهرک سازیها
Now playing Next
دونالد ترامپ سیستم قضایی آمریکا را به سیاسی کاری متهم کرد
Now playing Next
مواضع ضد مهاجرتی دونالد ترامپ می تواند فعالیت صنعت گردشگری آمریکا را تهدید کند
Now playing Next