درخواست از دادکاه عالی اسرائیل برای باطل کردن قانون جنجالی درباره شهرک سازیها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درخواست از دادکاه عالی اسرائیل برای باطل کردن قانون جنجالی درباره شهرک سازیها

شماری از گروه های مدافع حقوق فلطسطینیها با امضای فراخوانی از دادگاه عالی اسرائیل خواستند که قانون جدید درباره قانونی کردن ساخت و ساز یهودیها در سرزمینهای متعلق به فلسطینیها را باطل کند.

دو روز قبل پارلمان اسرائیل قانونی را تصویب کرد که به ساکنان یهودی حدود ۴۰۰۰ خانه ساخته شده در سرزمینهای متعلق به فلسطینیها اجازه می دهد در این خانه ها بمانند. براساس این قانون به مالکان فلسطینی زمینهایی که این خانه ها در آنها ساخته شده است، به ازای این زمینها پول یا زمینی در مکان دیگری واگذار می شود.

دادستان کل اسرائیل مخالف تصویب این قانون است و آن را مخالف قانون اساسی اسرائیل خوانده است.

هزاران اسرائیلی در زمینهایی در کرانه باختری رود اردن خانه ساخته اند که مالک این زمینها فلسطینیها هستند.

گفتگوهای صلح بین اسرائیلیها و فلسطینیها سالهاست که کاملا متوقف شده است. دولت فلسطینی ادامه شهرک سازی یهودیان را در سرزمینهای متعلق به فلسطینیها را یکی از عوامل اصلی توقف مذاکرات اعلام کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود دو ماه قبل در قطعنامه ای شهرک سازی های اسرائیل را در سرزمین های اشغالی محکوم کرد. آمریکا در آخرین هفته های ریاست جمهوری باراک اوباما بر خلاف گذشته این قطعنامه ضداسرائیلی را وتو نکرد.