حقوق اجتماعی

موضوعات داغ روز

More about this topic

والدین کودکان تراجنسیتی و سایر حامیان حقوق تراجنسیتی در محوطه بیرونی کاپیتول گرد هم آمده‌اند تا در مورد قانون تراجنسیتی که در مجلس و سنای تگزاس در حال بررسی است صحبت کنند.
در حال نمایش بعدی
آگهی