حقوق اجتماعی بنیادین اروپا؛ افزایش نابرابری درآمد و کاهش شکاف جنسیتی در بازار کار

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
تظاهرات فرانسوی‌ها علیه حقوق بازنشستگی نابرابر زنان و مردان؛ دسامبر ۲۰۱۹
تظاهرات فرانسوی‌ها علیه حقوق بازنشستگی نابرابر زنان و مردان؛ دسامبر ۲۰۱۹   -   کپی رایت  AP Photo

اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات) روز چهارشنبه با همکاری اداره کل اشتغال و امور اجتماعی این کمیسیون با برگزاری رویدادی بر‌خط(آنلاین) گزارشی جامعی از وضعیت حقوق اجتماعی بنیادین اروپا در ۲۷ کشور عضو ارائه کرد.

این گزارش، رتبه‌بندی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بر پایه ۲۰ شاخص از جمله برابری جنسیتی، دستمزدها و مزایای بیکاری بررسی و تصویری از وضعیت کلی حاکم بر اتحادیه اروپا در مسیر تحقق کامل حقوق اجتماعی بنیادین آن نشان داد.

بر پایه گزارش، شکاف نرخ اشتغال میان زنان و مردان دارای ۲۰ تا ۶۴ سال، از ۱۶.۴ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. همچنین متوسط نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا طی دوازده سال منتهی به ۲۰۲۰ از ۹.۱ درصد به ۷ درصد رسیده است. نرخ بیکاری در این فاصله، در سال ۲۰۱۳ قله ۱۱.۴ درصدی را فتح کرده و در سال ۲۰۱۹ نیز به کمینه ۶.۷ درصدی رسیده است.

نسبت درآمد دو دهک پردرآمد به دو دهک کم درآمد نیز در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ از ۴.۸۹ به ۴.۹۹ افزایش یافته؛ هر چند که در این میان در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تا ۵.۲۲ صعود کرده است.

نسبت جمعیت در خطر فقر هم با وجود ثبت فراز و نشیب‌هایی در مجموع طی دهه گذشته ثابت مانده و ۱۶.۵ درصد گزارش شده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نسبتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که صرف مراقبت‌‌های بهداشتی، آموزش و تامین اجتماعی می‌شود، به طور متوسط از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۷ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.