2016-12-14

رئیس جمهوری فیلیپین: شخصا با موتور سیلکت دنبال دردسر و تبهکاران بودم
Now playing Next
جنگزدگان شرق حلب: گروهای مسلح کمکهای بشردوستانه را برای خود برمی داشتند
Now playing Next