هشدار کارشناسان نسبت به افزایش تولید متان در سالهای اخیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هشدار کارشناسان نسبت به افزایش تولید متان در سالهای اخیر

بنا به یک پژوهش علمی جدید تولید گاز متان در سالهای اخیر با افزایش قابل توجه همراه بوده است. به گفته این پژوهشگران افزایش متان تلاشهای بین المللی برای کنترل گرم شدن زمین را به خطر می اندازد. نتیجه این پژوهش آزمایشگاهی در فرانسه گزارش می دهد که تولید متان از سال ۲۰۰۷ افزایش قابل توجه داشته و در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با ده درصد افزایش ثبت شده است.

متان در طبیعت از جمله باتلاقها و مردابها تولید شود اما ۶۰ درصد آن ناشی از فعالیت انسانی بویژه در کشاورزی و پسماندها است. دلیل این افزایش در تولید متان برای دانشوران روشن نیست، اما آنها معتقدند با فعالیتهای دامداری مربوط است که بنوبه خود و خوشبختانه قابل تغییر هستند. کشاورزان و دامداران کالیفرنیا حال ملزم به رعایت قوانینی در این زمینه هستند.

رایان مک کارتی، کارشناس اداره منابع هوایی کالیفرنیا می گوید: «می توانیم تولید گاز متان را کاهش و روند گرم شدن زمین را آهسته کنیم. متان دومین گاز گلخانه ای جهان است. عامل مهمی است که نقاط تمرکز آن در آمریکا در دامداریها و تاسیسات تولید گاز و نفت قرار دارد.»

قرار است کشاورزان کالیفرنیا تولید گاز متان دامداریها و احشام را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۴۰ درصد سطح سال ۲۰۱۳ کاهش دهند. به عنوان مثال، با کاربست هضم کننده متان، متان ناشی از فضولات حاوی مونوره در مخزنهای بزرگ حبس و به برق تبدیل خواهد شد. موسسات نظارتی همچنین در جستجوی راه هایی برای کنترل متان حاصل از دستگاه گوارش گاو هستند که ممکن است تغییر در علوفه و خوراک آنها را به همراه داشته باشد.

در حالیکه درصد متان تولید شده توسط انسان در جو کمتر از منو اکسید کربن است با اینحال برای گرمایش زمین خطرناک تر است. «گلوبال کربن پروجکت» (Global Carbon Project)، موسسه جهانی کنترل منو اکسید کربن ماه گذشته گفت به دلیل افت تولید منو اکسید کربن در چین، تولید این گاز در سه سال گذشته افزایش نیافته است.