Image description
Meet the locals

در هر قسمت از ملاقات با محلی‌ها، با افرادی که اشتیاق خود را با ما به اشتراک می‌گذارند آشنا می‌شویم و در می‌یابیم چگونه با مکانی که آن را خانه‌‌ می‌نامند ارتباط برقرار کرده‌اند.

خبرهای بیشتر

گذر از اقیانوس اطلس با قایق پارویی؛ ۵هزار کیلومتر در ۵۰ روز
Now playing Next