مجله های خبری اروپایی

خبرهای بیشتر

اخبار بیشتر مجله های خبری اروپایی

بوسنی هرزگوین؛ از مداخلات خارجی و نفوذ گروه های مذهبی رادیکال تا چالش پیوستن به اتحادیه اروپا
Now playing Next
یک تحلیلگر سیاسی: بدون بوسنی هرزگوین روند تکمیل و توسعه اتحادیه اروپا نهایی نمی شود
Now playing Next
ترکیه در بوسنی چه اهدافی را دنبال می کند؟
Now playing Next
سامانه اروپایی «تله‌پرومتئوس»‌،‌ انتقال اطلاعات بیمار به پزشک و نزدیکان او
Now playing Next