پلیس اسرائیل مشغول پلمپ خانه یکی از مهاجمان حلمه روز گذشته در بیت‌المقدس است
موضوعات داغ روز