2016-11-09

واکنش رهبران اروپایی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
Now playing Next