درگیری در جلسه پارلمان شیلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری در جلسه پارلمان شیلی

جلسه بررسی پیش نویس قانونی درباره دستمزد کارمندان دولت در جلسه پارلمان شیلی با درگیری میان نیروهای امنیتی و حاضران در جلسه پارلمان همراه شد.

نیروهای امنیتی شماری از کارمندان دولت را که برای تماشای جلسه پارلمان در صحن پارلمان حضور داشتند به زور از جلسه خارج کرد.

پس از این که این افراد با سر و صدا مانع ادامه جلسه شدند، رئیس پارلمان از نیروهای پلیس خواست که آنها را به بیرون صحن پارلمان ببرند.

رئیس یکی از اتحادیه های کارگری در میان معترضان حضور داشت.