واکنش رهبران اروپایی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

واکنش رهبران اروپایی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
نگارش از Soroush Alavi

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به انتخاب دونالد ترامپ بعنوان رییس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و ضمن تاکید بر این موضوع که کشورش آمادگی همکاری با رییس جمهوری جدید را دارد گفت: «آلمان و آمریکا بواسطه ارزشها

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به انتخاب دونالد ترامپ بعنوان رییس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و ضمن تاکید بر این موضوع که کشورش آمادگی همکاری با رییس جمهوری جدید را دارد گفت: «آلمان و آمریکا بواسطه ارزشهای مشترک با یکدیگر پیوند دارند. این ارزشها دموکراسی، آزادی، احترام به قانون و حفظ حقوق اشخاص بدون در نظر گرفتن ریشه، نژاد آنها و رنگ پوست است. همچنین اهمیتی ندارد که این اشخاص مرد باشند یا زن و یا اینکه جهت گیری سیاسی آنها چه باشد. براساس این ارزشها تمایل داریم با دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا کار و همکاری کنیم.»

از طرف دیگر فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه، دیگر کشور پراهمیت در اروپا به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش متفاوتی نشان داد.

آقای اولاند گفت: «انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغازگر دوره تردید است. باید این موضوع را به روشنی مطرح کنم. آمریکا همکار و شریک فرانسه در همه زمینه ها است. این نتیجه اهمیت زیادی دارد زیرا پای صلح، مبارزه علیه تروریسم، وضعیت خاورمیانه، روابط اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در میان است.»

در نهایت ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا و دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا با ارسال نامه ای دونالد ترامپ را برای شرکت در یک نشست اروپایی آمریکایی دعوت کردند.

مطالب مرتبط