More about this topic

فرانسوا اولاند

موضوعات داغ روز

More about this topic

آگهی
اولاند: سران اتحادیه اروپا از افزایش اقبال عمومی به مارین لوپن در فرانسه نگرانند
در حال نمایش بعدی
تاکید شرکت کنندگان نشست ورسای بر ایجاد اروپایی با سرعتهای متفاوت حرکت
در حال نمایش بعدی
اولاند: برخی از چالشهای اتحادیه اروپا مرتبط با دولت جدید آمریکاست
در حال نمایش بعدی