2016-08-18

سازمان ملل معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی را به کینشاسا منتقل کرد
Now playing Next
هزاران کارگر خارجی در عربستان بدون حقوق مانده اند
Now playing Next
داستان سرقت چهار شناگری که از مدال آوران ریو خبرسازتر شد
Now playing Next
دادستان فرانسوی: ناآرامی در ساحل سیسکو ربطی به لباس شنای اسلامی نداشت
Now playing Next