جدایی طلبان در کشمیر خواهان دخالت سازمان ملل شدند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

جدایی طلبان در کشمیر خواهان دخالت سازمان ملل شدند

گروهی از جدایی طلبان معترض در منطقه تحت کنترل هند در کشمیر، با حضور در مقابل دفتر سازمان ملل خواهان دخالت این نهاد در کشمکش کشمیر شدند. از حدود شش هفته قبل که یکی از رهبران شورشیان در این منطقه بر اثر تیراندازی ماموران دولتی کشته شد، تنشها در منطقه کشمیر افزایش پیدا کرده است.

گروهی از جدایی طلبان معترض در منطقه تحت کنترل هند در کشمیر، با حضور در مقابل دفتر سازمان ملل خواهان دخالت این نهاد در کشمکش کشمیر شدند. از حدود شش هفته قبل که یکی از رهبران شورشیان در این منطقه بر اثر تیراندازی ماموران دولتی کشته شد، تنشها در منطقه کشمیر افزایش پیدا کرده است.

دو کشور هند و پاکستان ادعای مالکیت کشمیر را دارند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست