فعال سیاسی در زیمباوه به پلیس گل داد اما مورد ضرب قرار گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فعال سیاسی در زیمباوه به پلیس گل داد اما مورد ضرب قرار گرفت

خبر کوتاه

یک فعال سیاسی در زیمبابوه به پلیس شاخه های گل هدیه داد اما از خشونت ماموران پلیس این کشور در امان نماند.

پلیس زیمبابوه برای دور کردن «استان زوونوادزا» و گروهی از مخالفان دولت که بخاطر سیاستهای مالی بانک مرکزی روز سه شنبه در حراره، پایتخت، تظاهرات می کردند از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرد. آقای زوونوادزا می گوید در تلاش برای دستیابی به حقوق خود از پا نخواهد نشست.

دولت رئیس جمهور رابرت موگابه تظاهرات همواره با تظاهرات ضددولتی برخورد کرده است.